Integritetspolicy

§ 1 SAMTYCKE TILL INSAMLING AV UPPGIFTER
När du kontaktar oss eller ingår avtal med oss samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom företag, organisationsnummer, för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer i vår databas.

§ 2 UPPGIFTER WEBBESÖKARE
Vi samlar in och lagrar opersonliga uppgifter om de som besöker oss. Syftet är att kunna hjälpa besökaren hitta och/eller få information. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

§ 3 UPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE
Vi för register över potentiella kunder som har lämnat sina uppgifter till oss för att kunna hjälpa dessa på relevantaste sätt. Vi säljer eller delar inte dina uppgifter vidare. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

§ 4 UPPGIFTER KUND
I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. 
Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. Här nedanför kan du se vilka underleverantörer vi använder och för vilket ändamål vi använder dessa.

§ 5 UNDERLEVERANTÖRER
Vi använder följande underleverantörer för att bedriva vår verksamhet.

Google
Vi använder Google Analytics för hantering av säljstatistik. Inga personuppgifter sparas av oss via Googleprodukter. Endast avpersoniferad statistik och transaktioner.

Betaltjänst
Vi använder Mondido Payments AB för hantering av betalningar, återbetalningar och vid betalningsrelaterade supportfrågor. De uppgifter som du anger vid beställning och betalning: namn, kortuppgifter, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress skickas krypterade vidare till Mondido.

§ 6 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter:
• Rätt till tillgång till personuppgifter samt information om hur vi behandlar dina personuppgifter
• Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
• Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen.
• Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt.
• Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter.

Kontakta oss gärna angående frågor kring vår integritetspolicy och hur du kan ta till vara på dina rättigheter.

Mejl: info [at] marknadsassistent.se